elektrostatik filtre fiyat, 2 el elektrostatik filtre fiyatları, elektrostatik baca, zen elektrostatik filtrezen elektrostatik filtre, elektrostatik baca filtresi, elektrostatik baca fiyatları, elektrostatik havalandırma, elektrostatik havalandırma, elektrostatik filtre fiyatları sahibinden, elektrostatik baca filtresi fiyatları, baca dumanı filtresi elektrostatik, zen siemens elektrostatik filtre, elektrostatik filtre sahibinden, czmair, zen elektrostatik, elektrostatik havalandırma fiyatları, alp elektrostatik filtre fiyatları, ikinci el elektrostatik filtre, elektrostatik filtre temizliği, zen elektrostatik filtre fiyatları, elektrostatik karbon filtre fiyatları, elektrostatik karbon filtre, feka elektrostatik filtre, feka elektrostatik, alperen elektrostatik filtre, rydair elektrostatik filtre, elektrostatik hava filtresi, elektrostatik filtre sistemleri, daiseku elektrostatik filtre, özen elektrostatik filtre, aes elektrostatik filtre, elektrostatik filtreleme, elektrostatik baca sistemi, aom elektrostatik filtre, alp elektrostatik filtre, euromate elektrostatik filtre, elektrostatik baca fiyat, mini elektrostatik filtre

Karbon Filtreler

Karbon filtreler

Aktif Karbon Filtreler

İlk olarak aktif karbon filtreler, endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla kullanılanların en önemlisi olan, yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlar içerir. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu veya yağ ürünlerinden üretilir. Bu ürünlerin karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesi ile birlikte elde edilirler.

Aktif karbon, bilhassa büyük kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Aktif karbonlar, insan sağlığına tamamıyla zararsız, kullanışlı ürünlerdir. Bunun yanı sıra yüksek gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. Çözeltideki molekül ve iyonları gözenekleri ile birlikte iç yüzeylerine doğru çekebilirler ve bu yüzden adsorban olarak adlandırılırlar.

Karbon taneciğinin yüzeyi gaz, sıvı veya katı maddeleri çeker, ve yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur, yani adsorbe eder. Neticede aktif karbonun adsorban olarak tercih edilmesinin başlıca iki nedeni vardır;

  • İlk olarak, belirli maddeleri çekebilmesi için çekici bir yüzeye sahip olması.
  • İkinci olarak belirli miktarda maddeyi tutabilmesi için geniş bir yüzeye sahip olmasıdır.

Dahası, kirliliğin giderilmesinde etkili olan diğer bir parametre de gözenek büyüklüğüdür. Gözenek büyüklüğünün belirlenmesi, karbonun özelliklerinin anlaşılmasında tamamıyla kullanışlı bir yöntemdir. Gözenekler silindirik veya konik şeklinde olabilir.

Aktif Karbon Türleri
  • Birincisi, toz halindeki aktif karbonlar.
  • İkincisi, granüle aktif karbonlar.
  • Üçüncüsü, pelet halindeki aktif karbonlardır.

Karbonun kimyasal aktivasyonu ile birlikte, toz haldeki aktif karbonlar elde edilirler. Bu karbonlar, günümüzde bilhassa atık suların temizlenmesi işlemlerinde en çok kullanılan aktif karbonlardır. Gaz aktivasyonu ile yapılan granüle ürünler ve peletler özellikle gazların saflaştırılmasında kullanılırlar. Ancak granüle haldeki aktif karbonların da atık su işleme sistemlerinde oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Granüle veya toz haldeki aktif karbonlar organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılmasında mükemmel sonuçlar vermektedir. Bu aktif karbonlar biyolojik olarak işlem görmüş atık suları veya organik kaynaklı endüstriyel atıklar içeren atık suları temizlemek için de yıllardır kullanılmaktadır. Son olarak, aktif karbon filtre fiyatlarımızı incelemek için.